De werking is niet structureel gesubsidieerd waardoor we afhankelijk zijn van ondersteuning.
Weldoeners, congregaties, bedrijven en vele anderen zijn we veel dank verschuldigd!

Financieel

Vzw De Kromme Boom is door het Ministerie van Financiën erkend om fiscale attesten uit te reiken voor giften vanaf 40,00. Schenkingen en legaten aan onze werking worden niet belast.

  Klik op één van de onderstaande links om ons een duwtje in de rug te geven

 • Fortis
  IBAN BE70 0011 4971 4425 / BIC GEBABEBB
 • VDK
  IBAN BE25 8913 9401 1582 / BIC VDSPBE91
 • Fintro
  IBAN BE69 1410 5859 1278 / BIC GEBABEBB
Materieel

Wij trachten op een duurzame manier om te gaan met materialen. Zo werd de bouw van o.a. ons woonhuis bijna volledig gerealiseerd met behulp van gerecycleerd materiaal. Maar al te vaak zijn we als werking op zoek naar bruikbare materialen of grondstoffen die we dan verder kunnen bewerken in onze ateliers. Heeft u materiaal, machines die u weg wilt schenken? Of heeft u tombolaprijzen voor ons eetfestijn? Een seintje volstaat!

 • Tel
  09/251.64.54
 • Email
  dekrommeboom@telenet.be
Vrijwilligers

Indien u een meerwaarde kan betekenen voor onze werking, bv: Hulp op ons eetfestijn, netwerking, bent u gespecialiseerd en wilt u kennis met ons delen, ...

Privacy Policy

Made by Kenneth Buyck @ DeKrommeBoom

© Copyright 2019 De Kromme Boom - All rights reserved.